Awards / Certificaten

Awards / Certificaten


- BRC

 

 

BRC Global Standards is een toonaangevende veiligheids- en kwaliteitscertificering met certificering uitgegeven door middel van een wereldwijd netwerk van programma geaccrediteerde certificatie-instellingen. De normen garanderen de standaardisering van de kwaliteit, veiligheid en operationele criteria en verzekeren dat we onze wettelijke verplichtingen vervullen en bescherming bieden voor u als consument.

 

 

- Rainforest Alliance Certified

 

De Rainforest Alliance is een internationale non-profitorganisatie die op het snijvlak van zaken, landbouw en bossen werkt om verantwoord ondernemen de nieuwe norm te maken.

 

 

Het zegel van de Rainforest Alliance bevordert collectieve actie voor mens en natuur. Het versterkt en versterkt de gunstige effecten van verantwoorde keuzes, van boerderijen en bossen tot aan de kassa van de supermarkt. Het keurmerk stelt u in staat producten te herkennen en te kiezen die bijdragen aan een betere toekomst voor mens en planeet. Als je onze kleine kikkerzegel op een product ziet, weet je waarschijnlijk dat het iets positiefs betekent. Maar heb je ooit meer willen weten over wat er achter het zegel schuilgaat - en precies hoe het kiezen van een product met het Rainforest Alliance Certified-zegel mens en natuur helpt om in harmonie te gedijen? Het Rainforest Alliance-certificeringsprogramma Het zegel betekent dat het gecertificeerde product of ingrediënt is geproduceerd met behulp van methoden die de drie pijlers van duurzaamheid ondersteunen: sociaal, economisch en ecologisch. Onafhankelijke, externe auditors - die cruciaal zijn voor de integriteit van elk certificeringsprogramma - beoordelen boeren op de vereisten op alle drie gebieden voordat ze de certificering toekennen of vernieuwen. Onze op gegevens gebaseerde certificeringsprogramma's benadrukken onze toewijding aan voortdurende verbetering, duurzaamheidstraining en duidelijke voordelen voor boeren.
Onze normen richten zich op de volgende thema's:


- Bossen: deze ecologische krachtpatsers zijn van cruciaal belang voor het voortbestaan ​​van elk levend wezen op aarde. Onze trainings- en certificeringsprogramma's promoten de beste praktijken voor het beschermen van staande bossen, waardoor de uitbreiding van akkerland naar bossen wordt voorkomen; het bevorderen van de gezondheid van bomen, bodems en waterwegen; en het beschermen van inheemse bossen.


- Klimaat: Staande bossen zijn een krachtige natuurlijke klimaatoplossing. Onze certificeringsprogramma's promoten verantwoorde methoden voor landbeheer die de koolstofopslag vergroten en tegelijkertijd ontbossing vermijden, wat de uitstoot van broeikasgassen stimuleert. De klimaatslimme praktijken die zijn ingebed in onze landbouwtrainings- en certificeringsprogramma's helpen boeren om weerbaarder te worden tegen droogte, overstromingen en erosie.


- Mensenrechten: certificering bevordert de rechten van plattelandsbewoners. Hoewel geen enkel certificeringsprogramma een garantie kan bieden tegen mensenrechtenschendingen, bieden onze standaard- en verzekeringssystemen robuuste strategieën voor het beoordelen en aanpakken van kinderarbeid, dwangarbeid, slechte arbeidsomstandigheden, lage lonen, genderongelijkheid en de schending van inheemse landrechten. Onafhankelijke studies tonen aan dat werknemers op gecertificeerde boerderijen waarschijnlijk betere arbeidsomstandigheden, persoonlijke beschermingsmiddelen en arbeidsbescherming hebben.


- Levensonderhoud: onze benadering is gebaseerd op het inzicht dat de gezondheid van ecosystemen en de economische stabiliteit van plattelandsgemeenschappen onderling afhankelijk zijn. Het verbeteren van de kansen op een duurzaam levensonderhoud voor kleine boeren en bosgemeenschappen is de meest effectieve manier om mensen op het platteland uit de armoede te halen, en certificering heeft bewezen meetbare financiële voordelen te brengen voor boeren en bosgemeenschappen over de hele wereld.

 

About Us | Rainforest Alliance (rainforest-alliance.org)

- Milieucharter 2015

 

Cavalier doet meer dan wettelijk verplicht is om de invloed op milieu en omgeving te beperken door onder meer het milieucharter te volgen. In dit charter ligt het accent op de bedrijfsactiviteiten en de impact hiervan op het milieu en onze planeet. Met dit ecologisch georiënteerd charter wil VOKA Cavalier aansporen om jaarlijks minstens 3 milieu gerelateerde acties te plannen en uit te voeren die verder gaan dan de wetgeving en dit alles binnen een systematisch charterkader.

 

 

- ISM Innovation Award

 

Cavalier werd in 2012 door 80 journalisten wereldwijd verkozen tot het beste innovatieve product uit 112 andere producten. Op de International Sweets and Biscuits Fair beurs.

 

 

- Taste Award

 

"The World Stevia Organization" geeft in 2012 de pure Stevia tablet met bessen uitgeroepen tot beste Stevia product.

 

 

- Taste Award

 

"The World Stevia Organization" geeft in 2012 de pure Stevia smeltchocolade uitgeroepen tot beste Stevia product.

 

 

- Superior Taste Award 2017

 

Het label is een erkenning van de meest bekwame jury ter wereld. Bestaande uit 120 smaak experts. De producten worden blind beoordeeld zonder met elkaar in competitie te gaan.

Voor ons product behaalden we een score tussen de 80% en 90% wat overeenkomt met een "opmerkelijke smaak".

 

 

- Mabra Award

 

 

 

 

- FSC

 

Een van de meest bekende keurmerken voor verantwoord bosbeheer is de Forest Stewardship Council. FSC is een internationale, onafhankelijke, niet-gouvernementele non-profitorganisatie. Zij werd in 1993 opgericht door boseigenaren, sociale bewegingen en milieuorganisaties.

 

 

- PEFC

 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) is een wereldwijd certificatiesysteem dat de garantie biedt voor duurzaam bosbeheer. Concreet promoot PEFC een bosbeheer dat milieuvriendelijk, sociaal gunstig en economisch leefbaar is. Het PEFC-label garandeert de consumenten dat het product dat zij kopen afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.

 

 

- RSPO

 

Roundtabel on Sustainable Palm Oil. Dit is een label dat alle palmolie die we gebruiken volgens de normen en naleving in alle fases van de toelveringsketen worden gerespecteerd. Conformiteit met lokale en internationale wetten en voorschriften. Aantoonbare betrokkenheid met economische en financiële variabiliteit op langen termijn. Verantwoordelijk voor het milieu door bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en bioversiteit. Verantwoordelijk beheer door nieuwe aanplanting. Verantwoordelijk omgaan met het personeel en de gemeenschap die met de teelt of productie te maken krijgen.

 

 

- Theo Award

 

Trofee Hedendaags Eekloos ondernemen. Trofee om de ondernemingszin in de Herbakkerstad te stimuleren.