- UTZ

- UTZ

- UTZ

UTZ is een internationaal label voor duurzame landbouw in het Globale Zuiden, opgericht in 2002 als 'UTZ Certified'.Het label garandeert goede arbeidsomstandigheden en een beperkte impact op het leefmilieu.Het label wordt beheerd en onafhankelijk gecontroleerd door UTZ.Het label heeft als doel landbouwers betere technieken aan te leren, de werkomstandigheden te verbeteren en het leefmilieu te beschermen.


Cavalier_UTZ_certificate_2020.pdf