Disclaimer en Copyright

Disclaimer en Copyright

 

Disclaimer

 

Digitaal verzonden informatie (via bvb CDROM, DVD, USB, email, FTP, Pydio, WeTransfer of welk ander digitaal medium ook) en alle bestanden die ermee overgedragen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik van de persoon of entiteit aan wie zij zijn gericht.


Als u niet de genoemde geadresseerde, of een medewerker die verantwoordelijk is voor het leveren van dit bericht naar de genoemde geadresseerde, bent, wordt u hierbij geïnformeerd dat u niet bevoegd bent om dit bericht te lezen, af te drukken, te behouden, te kopiëren of dit bericht of een deel ervan te verspreiden.


Als u de verzonden informatie abusievelijk hebt ontvangen, verzoeken wij u om ons dit te melden via e -mail en alle elektronische bestanden van het bericht te verwijderen.

 

Digitale transmissie van gegevens kan niet gegarandeerd veilig of foutloos zijn. De informatie kan worden onderschept, beschadigd, verloren, vernietigd, te laat of onvolledig zijn of virussen bevatten. De afzender is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele fouten of omissies in de inhoud van dit bericht, en is niet aansprakelijk voor verlies of schade geleden door de gebruiker, ontstaan ​​als gevolg van de gegevenstransmissie.

 

Digitaal verzonden informatie is informatief en brengt geen verbintenis tot stand. Dit kan enkel via briefwisseling handmatig ondertekend door een bestuurder.

 

 

Copyright

 

Alle elementen van de website Cavalier (foto's, modellen, illustraties, afbeeldingen, video's, geluidopnames, teksten, logo's, merken...) die deel uitmaken van de website op http://www.cavalier.be zijn de exclusieve eigendom van Cavalier en worden beschermd door het auteurs-, merken- of octrooirecht.

 

Het is iedereen verboden om integraal of gedeeltelijk, via eender welk procedé de hele of gedeeltelijke inhoud van de website te reproduceren, te publiceren, over te dragen, te wijzigen of te verkopen. Elke reproductie, verdeling, overdracht, wijziging of gebruik van deze elementen zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Cavalier, om welke reden ook, is verboden.

 

Cavalier wijst alle betrokkenheid en verantwoordelijkheid af voor informatie op websites en die rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar de webshop httm://www.cavalier.be, tenzij Cavalier haar schriftelijke goedkeuring heeft gegeven voor deze website.