- ISO9001

- ISO9001

- ISO9001

 

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) is een internationale organisatie die normen vaststelt. De organisatie is een samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties in 165 landen. ISO zorgt dat producten en diensten veilig, betrouwbaar en van goede kwaliteit zijn. Voor het bedrijfsleven, zijn ze strategische instrumenten die de kosten verlagen door het minimaliseren van afval en fouten, en het verhogen van de productiviteit.